logo

กิจกรรมค่ายสร้างสัมพันธ์และรับน้อง ม.4,ม.6

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562
#รับน้องสร้างสรรค์อัสสัมชัญคอนแวนต์ ม.6,ม.4
กิจกรรมค่ายสร้างสัมพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยเซอร์มารี อักแนส บัวทรัพย์ และ กิจกรรมรับน้อง ม.4 ในช่วงบ่าย

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu