logo

การ ศึกษาต่อ Faculty of Policy Studies ที่ Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

นางสาว นุสบา บุญกูล และ
นางสาว พัชรณัฏฐ์ ศิริพนิชสุธา

ศิษย์รุ่น 100 และ 103 ที่ให้คำแนะนำน้องๆ
ม.5/2 และ ม.6/1 ในการ
ศึกษาต่อ Faculty of Policy Studies ที่ Nanzan University ประเทศญี่ปุ่น
การเตรียมความพร้อมในสมัครขอรับทุนการศึกษา และ แนวทางการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งเงินเดือนที่ควรจะได้รับ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
ณ Meeting Room 1 ชั่วโมงแนะแนว

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu