logo

การออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชุด Adobe

ARIT ขอเชิญเยาวชนไทย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแสดงความสามารถในทางสร้างสรรค์ผ่านการออกแบบผลงาน ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชุด Adobe ภายใต้ชื่อโครงการ “Thailand Design Creator Competition 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลจากผู้สนับสนุน และโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันบนเวทีระดับโลก

คุณสมบัติ

 1. เยาวชนไทยมีอายุระหว่าง 15-21 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2562
 2. เยาวชนไทยที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้ชุดโปรแกรม Adobe Photoshop , Illustrator ,InDesign
 3. ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันในปี 2561 ไม่สามารถลงสมัครเข้าแข่งขันในปี 2562 ได้

กติกา

 1. โปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน Adobe Photoshop Illustrator, InDesign
 2. การแข่งขันผลิตชิ้นงานตามโจทย์  และเงื่อนไขที่กำหนด ในระยะเวลา 6 ชั่วโมง
 3. การสอบแข่งขันการใช้คำสั่งของโปรแกรม Adobe Photoshop  ภายใต้มาตรฐานสากลของใบประกาศนียบัตร Adobe Certified Associated Certification  โดยการสอบเป็นแบบปฏิบัติจริงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โจทย์คำสั่งของชุดข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ ใช้เวลาการสอบ 50 นาที

ระยะการรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านเว็บไซด์  www.aritedu.com/creator2019 เท่านั้น หรือติดต่อ คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์ ,  คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ โทร. 02-682-6350  ต่อ 522 – 524

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลชนะเลิศ
  • สิทธิการเข้าร่วมการแข่งขัน Adobe  Certified Associate World Championship และทัศนศึกษาที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
  • ทุนการศึกษา 10,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
  • ทุนการศึกษา 7,000 บาท
  • โล่ประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • คุณชุตินธร ศรีวิบูลย์
 • คุณอชิรญาณ์ ไตรเลอเกียรติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณวราภรณ์ อ่อนนา

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu