logo

การสอบวัดความถนัดทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.รุ่งฤดี กล้าหาญ ได้มาเป็นวิทยากรดำเนินการสอบวัดความถนัดทางการเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จัดสอบโดย สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
เวลา 09.00-11.50 น.
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu