logo

การสมัครสอบชิงทุนการศึกษา ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

งานแนะแนว โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ขอขอบคุณ

อาจารย์ กรภัทร์ เตชะวานิชชัย (พี่โจ้) และ
อาจารย์ ธนิสรา โคตรธนู (พี่ฝ้าย)

จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ที่แนะนำคณะ / สาขาวิชา
แนวทางการประกอบอาชีพ
และการสมัครสอบชิงทุนการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำนวน 15 คน

อาคารอัสสัมชัญ Meeting Room 1
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562
เวลา 12.50-13.40 น.

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu