logo

การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0

เซอร์มารีหลุยส์ พรฤกษ์งาม อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ร่วมประชุมสัมนาประจำปีการศึกษา 2561 ของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ในหัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 4.0” 19-22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu