logo

การลงทะเบียนวิชาเลือก ม.5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

 

>>>>>สิ้นสุดการลงทะเบียน<<<<

การลงทะเบียนวิชาเลือกเพิ่มเติมของนักเรียนชั้นม.5

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

นักเรียนสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียน  โดยมีเงื่อนไขว่า

นักเรียนไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำในวิชาที่เรียนแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

กำหนดการลงทะเบียน คือ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.

 และสิ้นสุดการลงทะเบียน คือเวลา 16.00 น.

 

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu