logo

การประกวดหนังสั้น “Safe for love รักป้องกัน รักกี่วันก็ปลอดภัย” 

กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “Safe for love รักป้องกัน รักกี่วันก็ปลอดภัย” ภายใต้โครงการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องเอดส์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความตระหนักต่อเรื่องเอดส์ และมีทัศนคติในเชิงบวกต่อการชะลอการมีเพศสัมพันธ์ รวมถึงการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง ทุกคน ทุกช่องทาง
 2. เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสพัฒนาทักษะ ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนแนวคิด ถ่ายทอดเรื่องราว เผยแพร่ข้อมูล ความรู้เรื่องเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ผ่านการทำหนังสั้นได้

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

 • นิสิต นักศึกษา อายุไม่ต่ำกว่า 18-23 ปี ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • สมัครเป็นบุคคล หรือทีม ทีมละ 3- 5 คน
 • ผู้สมัครรอบคัดเลือกต้องยอมรับเงื่อนไขกติกาในรอบชิงชนะเลิศ ทางโครงการฯ

หมายเหตุ ขอตัดสิทธิ์ทีมที่ไม่สามารถร่วมกิจกรรมในรอบชิงชนะเลิศได้ และขอมอบสิทธิ์นั้นให้กับทีม ที่อยู่ลำดับคะแนนรองลงมา

กำหนดเวลา
สามารถส่งผลงานได้ที่ Email : [email protected] ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561

รางวัลการประกวด

 • รางวัลที่ 1 รางวัลชนะเลิศ, โล่,ประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 รองรางวัลชนะเลิศ, โล่, ประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 รองอันดับ 2 โล่, ประกาศเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • เบอร์โทรศัพท์ : 094-491-8142,089-067-3344
 • Email : [email protected]
 • www.facebook.com/SafeforLove

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Safe for love 2018

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu