logo

การบรรยายหัวข้อ “ Family-based education “

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562
การบรรยายหัวข้อ “ Family-based education การเรียนรู้ของเด็ก ความคาดหวังของพ่อแม่ และความเปลี่ยนแปลงของโลก” 
โดยคุณสุทศัน์ รงรอง ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu