/* กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ                                      – Assumption Convent School
logo

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ                                     

                                       กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ                                     

 

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อวิจัย Download
1 นางศิริรัตน์              เทพบัณฑิตย์ ศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาการงานอาชีพของนักเรียน วิชา การงานอาชีพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1+6
2 นางทองก้อน           เมี้ยนชัยภูมิ การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงานวิชาการงานอาชีพ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/5

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu

*/