logo

กราบอำนวยพรพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนาม

วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2563
คณะผู้บริหาร ผู้แทนคุณครู และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ
กราบอำนวยพรพระคุณเจ้าพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช โอกาสฉลองศาสนนาม
ณ ห้องรับรองบ้านพักพระสังฆราช

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu